Kasulik teada

Kasutades kütmisel halupuid on väga oluline, et halud oleksid kuivad. Kuivaks kütuseks loetakse tahkekütust, mille niiskusprotsent jääb alla 20. Märgade halgude kütmisel ei saavutata sellist temperatuuri, mis…

Loe edasi

Põlemiseprotsessis on oluline, et tõmme koldes oleks piisav. Tõmmet peaks reguleerima põlemisõhu pealeandmisega läbi kolde- või tuharuumi ukse või regulaatori. Siiber peab olema kogu põlemisprotsessi käigus…

Loe edasi

Enne halgude koldesse panekut kontrolli, et stardisiiber oleks avatud ning tuhk koldest ja tuharuumist eemaldatud. Aseta jämedamad halud kolde põhja ning peenemad halud nende peale. Täida tulekolle…

Loe edasi

Efektiivseks põlemiseks kulub ca 10m3 õhku ühe kilogrammi puidu põletamiseks. Seetõttu on vajalik, et ruumi ventilatsioon oleks piisav kütteseadme kasutamiseks. Puuduliku ventilatsiooni korral tekib…

Loe edasi